LinkedIn.png

mba_sgh.png

Nowe_logo_mba.png

 

PPR1.jpg

Pole tekstowe: O mnie

Pole tekstowe: Publikacje 
do pobrania

Pole tekstowe: Prowadzone 
zajęcia

Pole tekstowe: Prace
dyplomowe

Pole tekstowe: Szkolenia
i doradztwo

Pole tekstowe: Konsultacje
i kontakt

 

 

 

 

 

Baner - z podpisem.jpg

 

 

Dr hab. Rafał Mrówka jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015 roku) oraz  kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.

Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ok. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów.

 

Curriculum Vitae

WYKSZTAŁCENIE

2014

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, rozprawa habilitacyjna: „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source

2004

doktor nauk ekonomicznych, specjalność: zarządzanie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca doktorska pt.: „Przywództwo w organizacjach na przykładzie koncernów międzynarodowych”

1995 – 2000

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania, zarządzanie gospodarcze, mgr, praca dyplomowa nt. badań satysfakcji pracowników w organizacjach gospodarczych

1993 – 1998

absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, informatyka, mgr inż., praca dyplomowa nt. wykorzystania zbiorczych baz danych i systemów wspierających podejmowanie decyzji w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2000 –

adiunkt (do 2005 roku asystent) w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja: przywództwo gospodarcze, organizacje hiperarchiczne, badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, badania kultury organizacyjnej, rozwój kompetencji menedżerskich, PR. Liczne publikacje naukowe w wyżej wymienionych dziedzinach, zajęcia akademickie (ok. 300 studentów rocznie) oraz liczne szkolenia dla firm.

2013 –

kierownik programu MBA-SGH – jeden z dwóch najlepszych programów MBA w Polsce w rankingu Wprost z 2013 roku; drugi najlepszy program Executive MBA Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu Eduniversal 2013.

2005 –

twórca, kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH w Warszawie. Zakończone sukcesem 10 edycji studiów, kolejne w trakcie realizacji.

1999 –

konsultant licznych projektów biznesowych z zakresu HR, zarządzania strategicznego, komunikacji, promocji, rozwoju personalnego. Projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit.

2007 –

partner firmy doradczo-szkoleniowej IMMOQEE sp. z o.o. (doradztwo i szkolenia z zakresu: strategicznego HR, komunikacji, PR, rozwoju kompetencji menedżerskich). Lider dużych projektów doradczych.

1998 – 2012

partner firmy szkoleniowo-konsultingowej POLCAM Consulting (szkolenia i doradztwo z zakresu: komunikacji, PR, kontaktów z mediami). Trener podczas ww. szkoleń, zrealizowane duże projekty kampanijne.

2001 –

konsultant BIGRAM Personnel Consulting (firma doradztwa personalnego) ds. human resources, konsultant wiodący ds. badań satysfakcji i zaangażowania pracowników. Liczne samodzielne projekty badawcze. Autor licznych narzędzi służących do oceny kompetencji pracowników. Trener Akademii Asesora.

2001 –

wykładowca akademicki, zajęcia na uczelniach państwowych (m.in. Uniwersytet Warszawski) i prywatnych, studia dzienne zaoczne i podyplomowe – zarządzanie, HR, PR.

2002 –

trener m.in. w firmach Migut Media, AG Adesso, Infor, Wolters Kluwer Polska – szkolenia nt. przygotowywania eventów, kontaktów z mediami, wystąpień publicznych, zarządzania produktem, przygotowania planu marketingowego, zarządzania projektem.

2003 – 2007

trener i konsultant w austriackiej firmie ITO – United Change Companies; assessment centers, szkolenia z zakresu HR, sprzedaż, umiejętności personalne; Projekty m.in. dla: Generali, Compensa, Citibank.       

1999 – 2000

konsultant agendy ONZ – UNDP Umbrella Project ds. human resources, konsultant wiodący ds. badań satysfakcji pracowników.

1998 – 1999

stażysta w Polsko–Japońskim Centrum Zarządzania przy Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

1997

stażysta w IBM Polska, dział marketingowy

1995 – 1996

autor i koordynator projektu promocji Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych

1996 & 2000

współpracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk podczas realizacji badań nad polskimi elitami politycznymi

1996 – 1999

trener podczas Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych prowadzonej przez prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego z Oxford University

1996 – 1998

organizator, koordynator i wykładowca podczas licznych warsztatów organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Eberta, FRDL, samorządy lokalne

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE I PUBLIKACJE

2014

Tel Aviv University, Recanati Business School – zagraniczne stypendium naukowe w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Młodzi projektują zarządzanie” – przygotowanie anglojęzycznego kursu Value Based Management

2013

książka habilitacyjna „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH)

2010

autor książki „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska)

2001 i 2004

współautor książek „Kampania wyborcza – strategia, taktyka, komunikacja” (Wydawnictwo Sejmowe) oraz „Komunikacja polityczna – jak wygrać wybory?” (LTW)

1998 –

publikacje i referaty podczas konferencji naukowych na temat PR, komunikacji, nowoczesnego przywództwa w organizacjach gospodarczych, przywództwa w firmach japońskich w Polsce, badań satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz marketingu politycznego

2002

absolwent Vienna Summer University organizowanego przez Wirtschaftsuniversität Wien – zarządzanie międzykulturowe,  zarządzanie strategiczne

2001 – 2004

szkolenia na temat wykorzystania japońskich metod zarządzania, Polsko-Japońskie Centrum Zarządzania, SGH

2000

szkolenie przygotowane przez szwajcarską firmę SYSMAN specjalizującą się w projektach ISO i TQM na temat badania satysfakcji pracowników i klientów

2000

członek delegacji młodych liderów społecznych i politycznych do Stanów Zjednoczonych w ramach współpracy między Stowarzyszeniem Szkoła Liderów i American Council of Young Political Leaders

1997

szkolenie językowe dla młodych liderów organizacji politycznych i społecznych w Irlandii pod patronatem Rady Europy

1996

wizyta w USA na zaproszenie American Jewish Committee, nawiązanie współpracy między polskimi środowiskami młodzieżowymi i społecznością Żydów amerykańskich

1996

obserwator wyborów lokalnych w  Birmingham w Wielkiej Brytanii

1995 – 1997

szkolenia z zakresu public relations, negocjacji, budowania zespołu, prowadzenia kampanii wyborczych organizowane przez Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych

1995

„Złoty dyplom” za wybitne osiągnięcia II Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych

 

 

rafal.mrowka@sgh.waw.pl

Więcej informacji na stronie http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/