Zdjęcie Jakuba Growca

Jakub Growiec

Profesor

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomii Ilościowej
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Doradca ekonomiczny

Narodowy Bank Polski
Departament Analiz Ekonomicznych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa, Polska

EN English
O mnie
Publikacje
Dydaktyka
Inne informacje
Warsaw Economic Seminars

Bieżąca dydaktyka (SGH)


Nauczane przedmioty

 • SGH:
  Studia licencjackie:
  • Ekonometria - 2003-19
  • Matematyka & Mathematics (EN) - 2004-12
  Studia magisterskie:
  • Analiza matematyczna I - 2004-07
  • Analiza matematyczna II - 2006-07
  • Income Inequality: Facts, Theories, Simulations (EN) - 2008
  • Dynamiczna optymalizacja - 2009-18
  • Teoria wzrostu & Theory of Economic Growth (EN) (wspólnie z Marcinem Kolasą lub solo) - 2010; 2014 do dziś
  • Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja (wspólnie z Krzysztofem Makarskim i Jakubem Mućk) - 2011-19
  • Optymalizacja zaawansowana - 2019 do dziś
  • QEM Optimization (EN) (wspólnie z Grzegorzem Kolochem lub solo) - 2013 do dziś
  Studia doktoranckie (Kolegium Analiz Ekonomicznych):
  • Warsztaty: Seminarium Ekonomiczne (zespół Katedry Ekonomii Ilościowej) - 2014-20
  • Metody badawcze w makroekonomii (wspólnie z Jackiem Sudą) - 2017-20
  • Pisanie, prezentowanie i publikowanie artykułów naukowych (zespół Katedry Ekonomii Ilościowej) - 2021 do dziś
  Koordynacja przedmiotu: Ekonometria (studia niestacjonarne) - 2011-12

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Studia doktoranckie w KAE SGH - 2017-18
  Przewodniczący Komisji ds. Oceny Śródokresowej Doktorantów: Szkoła Doktorska SGH, Ekonomia - 2021, 2022
  Członek Komisji ds. Oceny Śródokresowej Doktorantów: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Ekonomia - 2022-23
  Przewodniczący Komisji Rektorskiej "Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską": SGH, Ekonomia i finanse - 2021 do dziś

 • University of Trento (Trento, Włochy):
  PhD course:
  • Industrial Dynamics (jointly with Massimo Riccaboni and Stefano Schiavo) - 2011

Udział w projektowaniu dydaktyki na SGH

 • Rada Programowa Kierunku Ekonomia - rok akademicki 2017/18, 2018/19.

Promocja prac doktorskich

 • dr Agnieszka Matulska-Bachura: "Outsourcing usług a produktywność przedsiębiorstw". Promotor pomocniczy: dr Michał Gradzewicz. Recenzenci: prof. Jan Hagemejer i prof. Aleksandra Parteka. Obrona: 15/10/2021.
 • dr Paweł Chrostek: "Organization of Labor and Technological Change". Recenzenci: prof. Aleksandra Parteka i prof. Joanna Tyrowicz. Obrona: 3/12/2019.
 • dr Dominik Korniluk: "Polityka fiskalna w Polsce: stabilizująca reguła wydatkowa oraz optymalizacja polityki finansowej samorządów". Recenzenci: prof. Michał Mackiewicz i dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak. Obrona: 5/06/2018.
 • dr Jakub Mućk: "On Medium-Run Dynamics of Factor Shares". Recenzenci: prof. Wojciech Charemza i prof. Andrzej Cieślik. Obrona: 8/12/2015. Praca obroniona z wyróżnieniem.

Recenzje prac doktorskich

 • dr Marcin Bielecki: "Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies". Promotor: prof. Andrzej Cieślik. Uniwersytet Warszawski. Obrona: 13/06/2018.
 • dr Andrzej Pisulewski: "Stochastyczna analiza graniczna gospodarstw mlecznych w Polsce". Promotorzy: prof. Jerzy Marzec i dr inż. Kamil Makieła. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Obrona: 16/05/2016.
 • dr Michał Burzyński: "Migration, Human Capital and Growth in a Globalized Economy". Promotorzy: prof. Frédéric Docquier i prof. Krzysztof Malaga. Université catholique de Louvain oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Obrona prywatna (pre-defence): 4/12/2015. Obrona: 18/04/2016.
 • dr Kamil Makieła: "Bayesian Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity in the European Union". Promotor: prof. Jacek Osiewalski. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Obrona: 19/09/2013.

Promocja prac magisterskich i licencjackich

 • Preferowane tematy: ekonomia wzrostu gospodarczego i konwergencji, działalność badawczo-rozwojowa, kapitał ludzki, rachunkowość wzrostu gospodarczego oraz poziomu rozwoju krajów świata, nierówność dochodów, rozkłady dochodów, kapitał społeczny, metody matematyczne w ekonomii.

 • Sygnatura: 196411-0999 (licencjat), 296411-0999 oraz 296412-0999 (magisterium).

 • Prace magisterskie (2023/24) (2):
  1. Cezary Graczykowski: Dwusektorowy model wzrostu gospodarczego z endogenicznym postępem technologicznym zależnym od kapitału B+R
  2. Roberto Perez Delgado: Is Secular Stagnation Inevitable? A Semi-Endogenous Growth Model with Augmented Human Capital
 • Prace magisterskie (2022/23) (2):
  1. Dominik Kaczmarski: Income distribution and growth of the Polish economy: wage- or profit-led regime?, Gospodarka Narodowa - Polish Journal of Economics, 317(1), 5-18 (2024)
  2. Tomasz Podyma: Wykształcenie, doświadczenie zawodowe i płeć a zarobki w Polsce: Analiza z wykorzystaniem regresji kwantylowej
 • Prace magisterskie (2021/22) (1):
  1. Magdalena Majchrzak: Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na poziom przestępczości w Polsce
 • Prace magisterskie (2020/21) (1):
  1. Przemysław Zabawa: Identyfikacja klastrów krajów Afryki subsaharyjskiej na podstawie charakterystyk zdrowotnych ich ludności
 • Prace magisterskie (2019/20) (2):
  1. Jakub Marszał: Agent-Based Stock-Flow Consistent Model of an Economy
  2. Katarzyna Michalak: Pomoc zagraniczna a PKB: identyfikacja symptomów choroby holenderskiej
 • Prace magisterskie (2018/19) (4):
  1. Aleksandra Gola: Wpływ kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich na ocenę sytuacji materialnej gospodarstw domowych
  2. Aneta Mynarska: The impact of high-technology exports and education on economic growth
  3. Tomasz Pawiłojć: Własności wybranych metod numerycznych w rozwiązywaniu złożonych modeli nakładających się pokoleń (OLG)
  4. Maja Tuszyńska: Identification of the relationship between air pollution and economic growth of cities in Poland
 • Prace magisterskie (2017/18) (3):
  1. Mateusz Sosiński: Determinanty i struktura inwestycji w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej
  2. Michał Stajniak: Modelowanie i prognozowanie zmienności ceny ropy naftowej na podstawie modeli klasy GARCH
  3. Joanna Wojnecka: Czynniki determinujące długość pobytu klientów w przedsiębiorstwie turystycznym - bazie windsurfingowej
 • Prace magisterskie (2016/17) (5):
  1. Paulina Kapela: Wpływ kryzysu gospodarczego 2008-2010 na rynek pracy w Polsce
  2. Marta Lis: Efektywność służby zdrowia w krajach europejskich - badanie z wykorzystaniem metody DEA
  3. Thai Van Nha: Happiness and Economic Growth - The Easterlin Paradox and Beyond 
  4. Paweł Pietraszko: Podatki i efekty zewnętrzne w modelu Nelsona-Phelpsa z heterogenicznością, Gospodarka Narodowa - Polish Journal of Economics, 301(1), 75–96 (2020)
  5. Przemysław Żmudzin: Wpływ wzrostu zamożności na strukturę i lokalizację popytu mieszkaniowego
 • Prace magisterskie (2015/16) (4):
  1. Tomasz Kowalik: Wyższe wykształcenie a poziom wynagrodzeń - analiza wpływu poziomu i kierunku wykształcenia na dochody w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii
  2. Aleksandra Paluszyńska: God and the market economy - a study on the macro-micro relations between religiosity and attitudes toward the market and its fairness
  3. Filip Sobkiewicz: Pułapka średniego dochodu - czym jest i które kraje mogą w nią wpaść?
  4. Rafał Starościk: Nierówności dochodowe a stopa wzrostu PKB – analiza przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych
 • Prace magisterskie (2014/15) (2):
  1. Aleksandra Pawłowska: Wpływ kapitału społecznego na rozwój europejskich klastrów rolno-spożywczych
  2. Emilia Więch: Ceny ropy naftowej a rynki finansowe w krajach BRIC
 • Prace magisterskie (2013/14) (3):
  1. Tomasz Grzechnik: Wpływ postępu technologicznego promującego wysokie kwalifikacje na poziom płac pracowników niewykwalifikowanych
  2. Kornelia Piech: O efektywności systemów ochrony zdrowia na świecie
  3. Kornelia Słabuszewska: Modelowanie poziomu stresu systemu finansowego oraz reakcji gospodarki Polski na stochastyczny szok finansowy
 • Prace magisterskie (2012/13) (5):
  1. Marek Ignaszak: Nieracjonalność gospodarstw domowych a dyfuzja technologii
  2. Maciej Kawka: Charakterystyki oddziaływania kapitału społecznego na dochód osobisty w Polsce
  3. Zbigniew Marczewski: Model gospodarki dualnej -- symulacja przekształcenia struktury zatrudnienia w Polsce
  4. Paweł Naworol: Modelowanie ekonometryczne determinant poziomu dochodów indywidualnych w społeczeństwie polskim
  5. Mateusz Sawka: Struktura sieci społecznej a poczucie szczęścia
 • Prace magisterskie (2011/12) (11):
  1. Kamil Borkowski: Badanie efektywności klubów angielskiej Premier League przy zastosowaniu metody DEA
  2. Piotr Jasiński: Identyfikacja czynników wpływających na czas spędzony na korzystaniu ze środków masowego przekazu na przykładzie Niemiec oraz Czech
  3. Krzysztof Kalisiak: Koszty wybranych polityk monetarnych w modelu DSGE gospodarki otwartej
  4. Bartosz Kowalski: Ilościowa analiza wpływu kapitału społecznego na dochody indywidualne w Polsce
  5. Agnieszka Majewska: Grupy Polaków o niskich i wysokich zasobach kapitału społecznego i ich charakterystyki, Ekonomista nr 1, s. 97-117 (2014).
  6. Joanna Mąkosa (Matus): Wpływ kapitału społecznego na dobrostan subiektywny i dochody Europejczyków, Nagroda Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych (I miejsce) -- VI edycja (2013)
  7. Michał Miłkowski: Rola czynników instytucjonalnych w objaśnianiu całkowitej produktywności czynników produkcji
  8. Anna Skrabek: Gospodarka nierejestrowana w ujęciu światowym: analiza z wykorzystaniem metod estymacji bayesowskiej
  9. Małgorzata Szreder: Ingerencja państwa w gospodarkę w warunkach kryzysu finansowego
  10. Kamil Wierus: Opieka formalna nad dziećmi a aktywność zawodowa matek w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych
  11. Bartosz Wysocki: Optymalizacja kampanii PPC (pay per click) z wykorzystaniem metod ilościowych
 • Prace magisterskie (2010/11) (8):
  1. Karim Diakité: Gospodarcze i społeczne determinanty zróżnicowania aktywności zawodowej i bezrobocia pomiędzy wybranymi grupami demograficznymi w Stanach Zjednoczonych
  2. Paweł Doligalski: Empiryczna weryfikacja modeli endogenicznego wzrostu z wykorzystaniem danych sektorowych
  3. Aleksandra Iwulska: Modelowanie bąbli spekulacyjnych na przykładzie rynku nieruchomości mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych
  4. Marcin Luziński: Inflacyjne efekty drugiej rundy w polskiej gospodarce
  5. Jakub Mućk: Analiza reakcji wybranych modeli długookresowego wzrostu gospodarczego na szoki stochastyczne, Bank i Kredyt, 43(4), s. 85-118 (2012)
  6. Dawid Olszewski: Perspektywy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w świetle procesów integracji europejskiej oraz oczekiwanego wstąpienia Polski do strefy euro
  7. Magdalena Piłasiewicz: Analiza determinant wzrostu gospodarczego i postępu naukowo-technologicznego na przykładzie wybranych państw OECD
  8. Przemysław Wojtas: Porównanie polskiej struktury gospodarczej do struktury gospodarczej państw Unii Europejskiej na podstawie tablic przepływów międzygałęziowych
 • Praca magisterska (2009/10):
  1. Hubert Bukowski: Modele ekonomiczne oparte o badania i rozwój a możliwości wzrostu gospodarczego w Polsce

 • Prace licencjackie (2019/20) (8):
  1. Bartłomiej Budziński: Identyfikacja czynników mających wpływ na występowanie problemów ze snem wśród osób powyżej 50 roku życia na podstawie wyników badania SHARE
  2. Jakub Ferdynand: Ocena wpływu obciążenia demograficznego na nierówności dochodowe w krajach OECD
  3. Sonia Kaczmarek: Determinanty aktywności samorządów europejskich miast w serwisach społecznościowych
  4. Anna Komisarska: Determinanty wieku urodzenia pierwszego dziecka w Stanach Zjednoczonych
  5. Maciej Łopusiński: Zmiany demograficzne a wysokość świadczeń emerytalnych w systemie repartycyjnym - wnioski z modelu nakładających się pokoleń
  6. Jakub Mikołajczak: Determinanty wysokości kwot transferów piłkarskich – badanie ekonometryczne
  7. Zuzanna Rudziejewska: Determinanty sukcesu kasowego ekranizacji komiksów
  8. Barbara Śmiech: Dostęp do Internetu a wzrost gospodarczy
 • Prace licencjackie (2018/19) (6):
  1. Zuzanna Cenkała: Wpływ rodzinnych świadczeń społecznych na zmiany demograficzne oraz zmiany rynku pracy w Polsce
  2. Nikodem Kramarz: Zależność pomiędzy wielkością długu publicznego a wzrostem gospodarczym
  3. Maciej Pyra: Determinanty produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce
  4. Oskar Ratus: Analiza porównawcza modeli prognostycznych na podstawie prognozowania cen energii elektrycznej w systemie Nord Pool
  5. Przemysław Zabawa: Czynniki sprzyjające depresji wśród osób starszych i w średnim wieku według wyników badań SHARE
  6. Alicja Zawrzykraj: Determinanty wieku zawarcia pierwszego małżeństwa przez kobiety na świecie
 • Prace licencjackie (2017/18) (4):
  1. Jakub Marszał: Funkcjonalny podział dochodu narodowego a zagregowany popyt we Francji: perspektywa teorii post-Kaleckiańskiej
  2. Marcin Śluzek: Determinanty ceny złota – analiza ekonometryczna
  3. Michał Szymański: Identyfikacja czynników determinujących sukces w piłkarskiej Premier League
  4. Szymon Wieczorek: Konwergencja gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1995-2014
 • Prace licencjackie (2016/17) (9):
  1. Joanna Dobrodziej: Determinanty satysfakcji z życia w regionach Europy
  2. Justyna Falenta: Determinanty kryzysu demograficznego w Polsce
  3. Wacław Lewandowski: Francusko-włoska wojna celna 1887-92 r. jako jeden z czynników dywergencji regionalnej w rozwoju ekonomicznym Włoch
  4. Krzysztof Mierzwicki: Analiza czynników wpływających na sukces sportowy 100 najlepszych tenisistów wg rankingu ATP
  5. Joanna Nędzi: Korelaty zaufania społecznego: badanie przekrojowe
  6. Tomasz Pawiłojć: Metoda endogenicznego "gridu" w rozwiązywaniu problemu konsumenta w modelach OLG
  7. Zofia Pydyńska: Determinanty zaufania społecznego w ujęciu międzynarodowym
  8. Jakub Jan Szymkiewicz: Surowce naturalne a wzrost gospodarczy
  9. Edyta Zacharska: Aktywność zawodowa a poczucie szczęścia: badanie ekonometryczne
 • Prace licencjackie (2015/16) (10):
  1. Katarzyna Błocka: An empirical study of the relationship between oil and gas prices in Europe 
  2. Michał Bursa: Wpływ charakterystyk demograficznych i infrastrukturalnych na poziom rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się
  3. Katarzyna Ciastkowska: Wahania kursu walutowego jako czynnik neutralizujący szoki w obrębie rachunku bieżącego na przykładzie Polski, Węgier i Czech
  4. Jakub Hościłowicz: Czynniki determinujące podatność zawodów na automatyzację. Analiza rynku pracy Stanów Zjednoczonych oraz wybranych krajów Europy pod kątem zagrożenia bezrobociem technologicznym
  5. Karolina Mazur: Wpływ wybranych cech osobowości na poziom dochodów kobiet i mężczyzn
  6. Anna Michoń: Determinanty sukcesu finansowego filmów fabularnych na podstawie komiksów Marvela
  7. Bartosz Nowociński: Identyfikacja zmiennych mających największy wpływ na zadowolenie z życia mieszkańców Polski
  8. Mateusz Sosiński: Determinanty wyboru krajów Europy Zachodniej na swoje miejsce pobytu przez migrantów
  9. Agata Traczyńska: How will technology affect the European labour market in the next 20 years?
  10. Agnieszka Wieczorek: Analiza ekonometryczna wpływu czynników kapitału społecznego i zachowań altruistycznych na poczucie szczęścia
 • Prace licencjackie (2014/15) (14):
  1. Kamil Cichacki: Analiza globalnego zapotrzebowania na energię
  2. Krzysztof Czubak: Korelaty rozwoju gospodarczego w USA w latach 1820-1914
  3. Tomasz Dubniak: Obciążenia podatkowe a poziom zadowolenia z życia
  4. Aleksander Gorczański: Optymalizacja strategii w pokerze Texas Hold'em przy użyciu symulacji komputerowych
  5. Justyna Kubicka: Wykorzystanie metod ilościowych w celu identyfikacji czynników wpływających na indywidualny oraz kolektywny poziom satysfakcji życiowej
  6. Izabela Kuc: Determinanty poziomu dochodów indywidualnych w różnych grupach społecznych
  7. Marta Lis: Wpływ charakterystyk gospodarstwa domowego na oczekiwaną liczbę dzieci
  8. Andrei Maskalchuk: Od czego zależy poczucie szczęścia? Badanie empiryczne
  9. Aleksander Nosarzewski: Formowanie się koalicji w Sejmie RP: badanie z wykorzystaniem zmodyfikowanego indeksu siły Shapleya-Shubika oraz koncepcji odległości ideologicznej
  10. Piotr Sobieraj: Jakie filmy ludzie chcą oglądać? Determinanty i prognozowanie wyniku finansowego filmów w USA
  11. Maciej Stępkowski: Identyfikacja czynników sukcesu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej
  12. Marcin Szamatowicz: Udział wynagrodzenia kapitału w PKB a skala nierówności dochodowych: badanie empiryczne
  13. Adam Wilomski: Czynniki determinujące bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w latach 1996-2013
  14. Mateusz Witkowicz: Czynniki decydujące o liczbie przestępstw w USA
 • Prace licencjackie (2013/14) (13):
  1. Dominika Basaj: Poziom rozwoju gospodarczego a równouprawnienie kobiet i mężczyzn
  2. Michał Gniazdowski: Analiza porównawcza metod prognostycznych na podstawie prognozowania cen akcji BZ WBK oraz PGNiG
  3. Krzysztof Kamykowski: Innowacyjność krajów Unii Europejskiej
  4. Marta Krystek: Czynniki decydujące o zakupie produktów i usług przez Internet: model selekcji próby Heckmana
  5. Oscar Liszewski: Badanie wpływu zaufania do instytucji na poziom dochodów indywidualnych
  6. Agnieszka Mąka: Determinanty cen akcji KGHM Polska Miedź SA
  7. Joanna Olczyk: Determinanty pozostawania młodych Europejczyków w grupie NEETs
  8. Aleksandra Paluszyńska: Badanie zależności religii i wzrostu gospodarczego
  9. Karolina Pietrzak: Optymalizacja strategii zarządzania zapasami przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem symulacji komputerowych
  10. Kalina Rokicka: Determinanty oczekiwanej długości życia w krajach OECD
  11. Patrycja Rutkowska: O perspektywie wyczerpania zasobów surowców energetycznych w skali globalnej
  12. Rafał Starościk: Wpływ wolności gospodarczej na stopę wzrostu PKB: analiza z wykorzystaniem metod ekonometrycznych
  13. Katarzyna Stępień: Wpływ poziomu rozwoju gospodarczego krajów na dzietność kobiet w Unii Europejskiej
 • Prace licencjackie (2012/13) (14):
  1. Mateusz Barański: Determinants of Permanent Contracts in the Polish Labor Market (QMEIS)
  2. Marta Domagalska: Ochrona własności intelektualnej a wzrost gospodarczy
  3. Michał Godlewski: Analiza sytuacji finansowej firmy Asseco przy wykorzystaniu narzędzi ekonometrycznych
  4. Aleksandra Kosior: Wpływ zmian stopy procentowej na tempo wzrostu gospodarczego w USA - badanie z wykorzystaniem strukturalnego modelu wektorowej autoregresji
  5. Małgorzata Miszel: Kapitał ludzki jako czynnik determinujący poziom PKB w przekroju krajów świata
  6. Małgorzata Molęda: Wpływ stanu infrastruktury transportowej na zróżnicowanie rozwoju gospodarczego wybranych regionów Unii Europejskiej
  7. Aleksandra Ożóg: Nierówności dochodowe w Polsce i ich zróżnicowanie pomiędzy wybranymi grupami społecznymi
  8. Tomasz Pątek: Zależność między zdrowiem a wzrostem gospodarczym
  9. Natalia Piątkowska: Experimental Assessment of the ``Turtle" Trading System on Warsaw Stock Exchange (QMEIS)
  10. Marcin Pietrzak: Synchronizacja cykli koniunkturalnych między strefą euro a wybranymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Bank i Kredyt, 45(2), s. 133-162 (2014)
  11. Przemysław Siemaszko: The Impact of Geographic Factors on Economic Development (QMEIS)
  12. Bartłomiej Walentyński: Oil Price Risk in Emerging Markets (QMEIS)
  13. Marta Wieczorek: Przestępczość a poziom PKB - badanie empiryczne na poziomie województw Polski w latach 2005-2010
  14. Anna Wiertlewska: Rankingi poziomu rozwoju gospodarczego krajów - wpływ wyboru metody rangowania na ostateczną klasyfikację
 • Prace licencjackie (2011/12) (7):
  1. Marcin Bieńko: Determinanty oczekiwanej długości życia
  2. Paweł Ciemiński: Wpływ nierówności dochodowych na potencjał wzrostu gospodarczego
  3. Aleksandra Gołębiewska: Wybrane mechanizmy podejmowania decyzji o rozwodzie - analiza metodami ilościowymi
  4. Tomasz Grzechnik: Wpływ kryzysu ekonomicznego na efektywność wykorzystywania czynników produkcji na przykładzie kryzysu naftowego lat 1973-1974
  5. Piotr Misiak: Determinanty poziomu płacy progowej w Polsce
  6. Agnieszka Pawłowska: Metody pomiaru i rola kapitału ludzkiego w rozwoju światowych gospodarek
  7. Weronika Przychodzka: Wskaźnik legalizacji aborcji a przyrost naturalny w Stanach Zjednoczonych
 • Prace licencjackie (2010/11) (17):
  1. Mateusz Czech: O pomiarze dobrobytu społeczeństw
  2. Jacek Czyżewski: Rozwój finansowy i jego wpływ na wzrost gospodarczy
  3. Kamil Gala: Związki między kapitałem ludzkim i społecznym – teoria i analiza empiryczna na przykładzie Polski
  4. Ewelina Gronau: Determinanty wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
  5. Katarzyna Jakubik: Wpływ wybranych czynników społecznych na poziom migracji pomiędzy krajami świata
  6. Michał Lach: Badanie wpływu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wzrost gospodarczy
  7. Mateusz Lamch: Znaczenie transferu i absorpcji technologii dla całkowitej produktywnosci czynników produkcji (TFP)— przeglad literatury
  8. Olga Mierzwa: Doświadczenie czy wykształcenie? Polski rynek pracy ludzi młodych: eksperyment korespondencyjny, Bank i Kredyt, 43(1), s. 27-48 (2012)
  9. Paweł Naworol: Modelowanie procesu kształtowania się kursu złotego przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej za pomocą modelu korekty błędem
  10. Ewa Nowicka: Przywracanie addytywności szeregom czasowym po ich odsezonowaniu
  11. Damian Osiak: Hedoniczny indeks ceny nieruchomości mieszkaniowych na rynku warszawskim
  12. Łukasz Pora: Oszacowanie zasięgu szarej strefy w Polsce w latach 1997-2009 metodą popytu na pieniądz
  13. Marcin Pruchnicki: Prognozowanie wielkości zmian PKB w Republice Czeskiej przy pomocy dynamicznego modelu czynnikowego
  14. Paulina Rucińska: Wpływ struktury demograficznej społeczeństwa na tempo wzrostu gospodarczego – analiza przekrojowa krajów Europy
  15. Mateusz Sawka: Przyczyny relatywnie niskiego poziomu rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny: badanie panelowe
  16. Ewa Żerebiec: Pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce: przegląd literatury
  17. Klaudia Żwirowska: Czynniki kreacji kapitału ludzkiego: badanie oparte o wyniki egzaminów PISA 2006
 • Prace licencjackie (2009/10) (15):
  1. Michał Bors: Rozwój gospodarczy Chin w świetle wybranych modeli wzrostu
  2. Katarzyna Citlali Torres: Forecasting crude oil prices using GARCH models
  3. Anna Furmaniak: Optymalna stopa wydatków na badania i rozwój w ujęciu międzynarodowym
  4. Paweł Gola: Stabilization policy effectiveness and long-run growth: a three-stage empirical investigation
  5. Anna Karońska: Kapitał ludzki a dochody indywidualne: estymacja równania płacowego Mincera
  6. Maciej Kawka: Analiza wpływu wykształcenia na dochód osobisty w Polsce
  7. Michał Kobielarz: Modelowanie wzrostu gospodarczego w świecie z przestępczością
  8. Agnieszka Majewska: Determinanty otyłości w krajach OECD
  9. Aleksandra Nowakiewicz: Determinanty różnic w tempie konwergencji realnej: badanie data-miningowe
  10. Marta Piotrowska: Nierówności w rozkładzie dochodów a wzrost gospodarczy: badanie panelowe
  11. Kamila Sławińska: Dzietność a poziom bezrobocia wśród kobiet - empiryczne badanie makroekonomiczne z wykorzystaniem metody zmiennych instrumentalnych
  12. Anna Wetoszka: Nierówności w rozkładzie dochodów: badanie data-miningowe
  13. Kamil Wierus: Związki przestępczości i kapitału społecznego: wnioski z literatury oraz badanie empiryczne na przykładzie powiatów Polski
  14. Marcin Wolski: Dekompozycja Solowa a wzrost gospodarczy w Polsce 1996-2007: wnioski z analizy kointegracyjnej
  15. Damian Zając: Determinanty wydatków na badania i rozwój w krajach UE-15
 • Prace licencjackie (2008/09) (12):
  1. Ewa Cukrowska: Perspektywy osiągnięcia narodowych celów redukcji ubóstwa w wybranych krajach transformacji systemowej: analiza makroekonomiczna
  2. Karim Diakité: Analiza porównawcza dynamiki różnic dochodowych dla wybranych grup rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych
  3. Anna Jaworska: Próba weryfikacji hipotezy beta-konwergencji w grupie krajów założycielskich OECD
  4. Adrian Kożuchowski: "Klątwa surowcowa" a czynniki geograficzne i instytucjonalne: badanie przekrojowe, Gospodarka Narodowa, nr 4 (2010).
  5. Łukasz Łatka: Wpływ nakładów na badania i rozwój na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-2004
  6. Jakub Mućk: Analiza wrażliwości dekompozycji Solowa na zmiany parametru alfa
  7. Jacek Pytlak: Wpływ warunków naturalnych na współczesny poziom rozwoju gospodarczego: badanie przekrojowe
  8. Arkadiusz Sobótka: Pułapki ubóstwa: empiryczna analiza źródeł braku wzrostu gospodarczego w wybranych krajach świata
  9. Adam Szpilewicz: Dynamika zmian rozkładu dochodów pomiędzy krajami w latach 1960-1996
  10. Jan Szubski: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na tempo wzrostu gospodarczego w 12 nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
  11. Natasza Szymula: Wpływ kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy: analiza ekonometryczna w oparciu o dane międzynarodowe
  12. Przemysław Wojtas: Wielopoziomowa analiza korelatów poziomu rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem narzędzi data-mining