Zdjęcie Jakuba Growca

Jakub Growiec

Profesor

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomii Ilościowej
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Doradca ekonomiczny

Narodowy Bank Polski
Departament Analiz Ekonomicznych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa, Polska

EN English
O mnie
Publikacje
Dydaktyka
Inne informacje
Warsaw Economic Seminars

Wykształcenie i awanse

 • Profesor nauk społecznych (ekonomia i finanse): Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 03/2020
  Tytuł cyklu publikacji: "Zmiana technologiczna i kapitał ludzki jako kluczowe determinanty wzrostu gospodarczego"
  Decyzja o nadaniu tytułu: 10 marca 2020. Oficjalny list.
 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 05/2013
  Tytuł rozprawy: "Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji"
  Kolokwium habilitacyjne: 21 maja 2013
 • Doktor nauk ekonomicznych: CORE, Katolicki Uniwersytet w Louvain-la-Neuve, Belgia, 09/2005-10/2007
  Tytuł rozprawy: "Essays on Technological Progress and Economic Growth"
  Promotor: prof. Raouf Boucekkine
  Publiczna obrona rozprawy: 24 października 2007
 • Praca doktorska z ekonomii: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 09/2004-11/2007
  Tytuł pracy: "Decyzje dotyczące edukacji, dzietności i działalności badawczo-rozwojowej jako współzależne czynniki kształtujące wzrost gospodarczy i rozkład dochodów"
  Promotor: prof. Tomasz Szapiro
 • Magister ekonomii: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 09/2000-06/2004
  Tytuł pracy: "Współczesne dynamiczne modele wzrostu gospodarczego w równowadze ogólnej"
  Promotor: prof. Marek Góra
  Dyplom z wyróżnieniem; średnia ze studiów: 5,11 / 5,5
 • Licencjat z matematyki: Uniwersytet Warszawski, 2002-2006

Media

 • Podcast SGcHat "Po prostu ekonomia #2: Sztuczna inteligencja, automatyzacja i wzrost gospodarczy" (2024): tutaj.
 • Podcast Przemka Górczyka ze mną (2022): tutaj.
 • Informacja i film promocyjny w związku z Nagrodą NCN (2020): tutaj.
 • Wywiad w Gazecie SGH (30 października 2020): tutaj.
 • Wywiad w magazynie Trend (26 listopada 2014): tutaj.
 • Film promocyjny w związku z Nagrodą Naukową Polityki (2012): tutaj.
 • Wywiad w magazynie Polityka (28 listopada 2012): tutaj.

Członek redakcji


Nagrody

 • Nagroda Rektora SGH (10/2023) naukowa III stopnia za monografię "Accelerating Economic Growth: Lessons from 200 000 Years of Technological Progress and Human Development"
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (2020)
  - Wykład okolicznościowy pt. "300 tysięcy lat wzrostu gospodarczego" (3/11/2021), dostępny na YouTube
 • Nagroda Rektora SGH (10/2020) za uzyskanie tytułu profesora przed 45 rokiem życia
 • Nagroda Rektora SGH (10/2019) II stopnia za dużą liczbę cytowań i wysoki h-indeks
 • Nagroda Rektora SGH (10/2018) II stopnia za dużą liczbę cytowań i wysoki h-indeks
 • Nagroda Rektora SGH (10/2017) III stopnia za dużą liczbę cytowań i wysoki h-indeks
 • Nagroda "Banku i Kredytu" (2016) za najlepszy artykuł opublikowany na łamach tego czasopisma w 2015 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe (2014)
 • Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną (2014)
 • Nagroda "Banku i Kredytu" (2014) za najlepszy artykuł opublikowany na łamach tego czasopisma w 2013 r. (ex aequo 4 prace)
 • Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. (2013) za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów
 • Nagroda Naukowa "Polityki" (2012) w dziedzinie nauk społecznych
 • Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012, 2015)
 • Nominacja do Nagród Naukowych "Polityki" (2011), jako jedyny ekonomista. (Choć bez nagrody...)
 • Nominacja do "SCOPUS-Perspektywy" Young Researcher Award (2011), jako jedyny przedstawiciel nauk społecznych. (Choć bez nagrody...)
 • Nagroda Rektora SGH (10/2011) za wybitne osiągnięcia naukowe
 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "START" dla wybitnych młodych naukowców (2007, 2008)
 • Pierwsze miejsce w konkursie "Najlepszy młody ekonomista" (12/2004), w edycji "Gospodarka polska w zjednoczonej Europie" (jak się później okazało, JEDYNEJ edycji)
 • Certyfikat Top Ten SGH (03/2003) za wybitne wyniki w nauce

Udział w prestiżowym programie międzynarodowym

 • Intercontinental Academia - 4th Edition on Intelligence and Artificial Intelligence (2021-22), website
  - Online Opening Session, June 13-18, 2021
  - Podcasts with fellows (by Mike Livermore): here
  - Paris session, October 18-27, 2021
  - Belo Horizonte session, November 7-12, 2022
  Belo Horizonte 2022
  Belo Horizonte 2022

Granty

 1. Projekt badawczy OPUS 19 nr 2020/37/B/HS4/01302 Narodowego Centrum Nauki (2021-24): Technological Specialisation and Productivity Divergence in the Age of Digitalisation, Automation and AI. Współautorzy: Aleksandra Parteka (kierownik), Aleksandra Kordalska, Julia Jabłońska, Zuzanna Zarach.
 2. Projekt badawczy OPUS 14 nr 2017/27/B/HS4/00189 Narodowego Centrum Nauki (2018-21): Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy. Współautorzy: Peter McAdam, Jakub Mućk.
 3. Projekt badawczy OPUS 6 nr 2013/11/B/HS4/01467 Narodowego Centrum Nauki (2014-17): Struktura sieci społecznej a skłonność do kooperacji i dochody indywidualne: model symulacyjny i wyniki empiryczne. Współautorzy: Katarzyna Growiec, Bogumił Kamiński.
  • Surowe dane w formacie .dta (Stata): plik. Dane zgromadzono w maju 2015 r. za pośrednictwem firmy Millward Brown SA.
  • Kwestionariusz ankietowy (wersja oryginalna polska): plik.
  • Kwestionariusz ankietowy (tłumaczenie na język angielski): plik.
 4. Projekt badawczy OPUS 3 nr 2012/05/B/HS4/02236 Narodowego Centrum Nauki (2013-14): Średniookresowe wahania udziału wynagrodzenia pracy w PKB: teoria i wyniki empiryczne. Współautorzy: Peter McAdam, Jakub Mućk.
 5. Projekt badawczy habilitacyjny nr N N112 037139 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010-12), na napisanie rozprawy habilitacyjnej Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji
 6. Komitet Badań Ekonomicznych NBP (2010), grant na projekt: Różnice w poziomach PKB oraz stopach wzrostu pomiędzy wybranymi krajami świata: wnioski z oszacowań światowej granicy technologicznej. Współautorzy: Dorota Pelle, Anna Pajor, Artur Prędki.
 7. Global Development Network: Regional Research Competition 2009, grant for the project: The Impact of Social Capital on Central and Eastern European Countries’ Economic Performance: Similarities and Differences. Project co-authored with Katarzyna Growiec, encompassing the year 2009.
 8. Subsydium "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla Prof. Tomasza Szapiro (2006-08). Mój wkład to autorstwo jednego artykułu ("Human Capital, Aggregation, and Growth") oraz współautorstwo dwóch dalszych ("Social Capital, Well-Being, and Earnings: Theory and Evidence from Poland" z Katarzyną Growiec oraz "Intergenerational Interactions in Human Capital Accumulation" z Łukaszem Woźnym).
 9. Projekt badawczy promotorski nr 1 H02 C012 30 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-07), na pracę doktorską Decyzje dotyczące edukacji, dzietności oraz działalności badawczo-rozwojowej jako współzależne czynniki kształtujące wzrost gospodarczy i rozkład dochodów, pod kierunkiem prof. Tomasza Szapiro

Opinia o pozycji SGH w rankingach


Wyjazdy naukowe

 • University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, September 7-20, 2015
  Invited by Christian Groth
 • University of Trento, Trento, Italy, March 7-25, 2011
  Invited by Massimo Riccaboni
 • IMT Institute for Advanced Studies, Lucca, Italy, September 18 - 22, 2007
  Invited by Fabio Pammolli and Massimo Riccaboni
 • IMT Institute for Advanced Studies, Lucca, Italy, July 27 - August 3, 2006
  Invited by Fabio Pammolli and Massimo Riccaboni

Prezentacje na międzynarodowych konferencjach

 1. TIG 2024 - Technology, Innovation and Growth, Gdańsk, Poland, May 23-24, 2024
  Keynote: "Hardware, Software, and the Future of Economic Growth"
 2. What If We Succeed? The Economics of Transformative AI, Asilomar, California, USA, March 1-3, 2024
  "Hardware, Software, and the Future of Economic Growth"
 3. European Economic Association & Econometric Society, Congress (EEA/ESEM 2022), Milan, Italy, August 22-26, 2022
  "Are Ideas Really Getting Harder to Find? R&D Capital and the Idea Production Function" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 4. ICEA Conference "The Wealth of Nations in the Post-Covid Era", ZOOM, April 28-29, 2022
  "Are Ideas Really Getting Harder to Find? R&D Capital and the Idea Production Function" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 5. RCEA Future of Growth Conference, ZOOM, May 20-21, 2021
  "The Hardware-Software Model: A Synthetic Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
  "What Will Drive Global Economic Growth in the Digital Age?"
 6. European Economic Association Virtual Congress (EEA 2020), ZOOM, August 24-27, 2020
  "Automation, Partial and Full"
 7. European Association for Evolutionary Political Economy, 31st Annual Conference (EAEPE 2019), Warsaw, Poland, September 12-14, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 8. European Economic Association & Econometric Society, Congress (EEA/ESEM 2019), Manchester, UK, August 26-30, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 9. 14th Viennese Workshop on Optimal Control and Dynamic Games, Vienna, Austria, July 3-6, 2018
  "Do Mincerian Wage Equations Inform How Schooling Influences Productivity?" (joint work with Christian Groth)
  Poster: "The Digital Era, Viewed From a Perspective of Millennia of Economic Growth"
  Poster: "On the Optimal Labor Income Share" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 10. 26th Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE 2018), Tokyo, Japan, March 19-20, 2018
  "Do Mincerian Wage Equations Inform How Schooling Influences Productivity?" (joint work with Christian Groth)
 11. International Conference on Computational Social Science (ICCSS 2017), Köln, Germany, July 10-13, 2017
  Poster: "Mapping the Dimensions of Social Capital" (joint work with Katarzyna Growiec and Bogumił Kamiński)
 12. EcoMod 2017, International Conference on Economic Modeling, Ljubljana, Slovenia, July 5-7, 2017
  "Social Network Structure and the Trade-Off Between Social Utility and Economic Performance" (joint work with Katarzyna Growiec and Bogumił Kamiński)
  "Factor-Specific Technology Choice"
 13. Society for Economic Dynamics Congress (SED 2015), Warsaw, Poland, June 25-27, 2015
  "Endogenous Labor Share Cycles: Theory and Evidence" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 14. Society for Computational Economics, 21st International Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2015), Taipei, Taiwan, June 20-22, 2015
  "Isoelastic Elasticity of Substitution Production Functions"
 15. International Conference on Computational Social Science (ICCSS 2015), Helsinki, Finland, June 8-11, 2015
  "Bridging Social Capital and Individual Earnings: Evidence for an Inverted U" (joint work with Katarzyna Growiec)
  Poster: "Social Capital, Trust, and Multiple Equilibria in Economic Performance" (joint work with Katarzyna Growiec)
 16. 13th Viennese Workshop on Optimal Control and Dynamic Games, Vienna, Austria, May 13-16, 2015
  "Endogenous Labor Share Cycles: Theory and Evidence" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 17. European Economic Association & Econometric Society, Congress (EEA/ESEM 2014), Toulouse, France, August 25-29, 2014
  "The Impact of Bridging and Bonding Social Capital on Individual Earnings: Evidence for an Inverted U" (joint work with Katarzyna Growiec)
 18. Society for Computational Economics, 20th International Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2014), Oslo, Norway, June 22-24, 2014
  "Endogenous Labor Share Cycles: Theory and Evidence" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 19. European Social Simulation Association (ESSA 2013), Warsaw, Poland, September 16-20, 2013
  "On Aggregating Human Capital Across Heterogeneous Cohorts" (joint work with Christian Groth)
 20. Structural Change, Dynamics, and Economic Growth (SCDEG), Livorno, Italy, September 12-14, 2013
  "On the Modeling of Size Distributions When Technologies Are Complex"
 21. European Economic Association & Econometric Society, Congress (EEA/ESEM 2013), Göteborg, Sweden, August 26-30, 2013
  "Innovation and Corporate Dynamics: A Theoretical Framework" (joint work with Fabio Pammolli and Massimo Riccaboni)
 22. EcoMod 2013, International Conference on Economic Modeling, Prague, Czech Republic, July 1-3, 2013
  "On the Modeling of Size Distributions When Technologies Are Complex"
 23. "Public Happiness" Conference (HEIRs), Rome, Italy, June 4-5, 2013
  "Trusting Only Whom You Know, Knowing Only Whom You Trust: The Joint Impact of Social Capital and Trust on Individuals' Happiness in CEE Countries" (joint work with Katarzyna Growiec)
 24. Dynamics, Economic Growth, and International Trade (DEGIT-XVII), Milan, Italy, September 13-14, 2012
  "Factor-Augmenting Technology Choice and Monopolistic Competition"
 25. EcoMod 2012, International Conference on Economic Modeling, Sevilla, Spain, July 4-6, 2012
  "A Note on Aggregating Human Capital Across Heterogeneous Cohorts" (joint work with Christian Groth)
 26. 12th Viennese Workshop on Optimal Control, Dynamic Games, and Nonlinear Dynamics (OCDGND), Vienna, Austria, May 30-June 2, 2012
  "A Note on Aggregating Human Capital Across Heterogeneous Cohorts" (joint work with Christian Groth)
 27. Dynamics, Economic Growth, and International Trade (DEGIT-XVI), St. Petersburg, Russia, September 8-9, 2011
  "A Microfoundation for Normalized CES Production Functions with Factor-Augmenting Technical Change"
 28. International Economic Association, 16th World Congress, Beijing, China, July 4-8, 2011
  "Social Capital, Trust, and Multiple Equilibria in Economic Performance" (joint work with Katarzyna Growiec)
 29. EcoMod 2011, International Conference on Economic Modeling, Ponta Delgada, Azores, Portugal, June 29-July 2, 2011
  "The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier" (joint work with Anna Pajor, Dorota Pelle and Artur Prędki)
 30. European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), Verona, Italy, June 21-24, 2011
  "The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier" (joint work with Anna Pajor, Dorota Pelle and Artur Prędki)
 31. Royal Economic Society 2011 Annual Congress, London, UK, April 18-20, 2011
  "Social Capital, Trust, and Multiple Equilibria in Economic Performance" (joint work with Katarzyna Growiec)
 32. Society for Computational Economics, 16th International Conference on Computing in Economics and Finance (CEF 2010), London, UK, July 15-17, 2010
  "On the Measurement of Technological Progress Across Countries"
 33. EcoMod 2010, International Conference on Economic Modeling, Istanbul, Turkey, July 7-10, 2010
  "On the Measurement of Technological Progress Across Countries"
 34. XIX European Workshop on General Equilibrium Theory (EWGET), Kraków, Poland, June 11-13, 2010
  "Social Capital, Trust, and Multiple Equilibria in Economic Performance" (joint work with Katarzyna Growiec)
 35. European Economic Association & Econometric Society, Congress (EEA/ESEM 2009), Barcelona, Spain, August 23-27, 2009
  "Knife-Edge Conditions in the Modeling of Long-Run Growth Regularities"
 36. European Economics and Finance Society (EEFS) 2009 Conference, Warsaw, Poland, June 4-7, 2009
  "Decomposing Productivity Growth in OECD Countries: Domestic R&D Vs. International Technology Diffusion" (joint work with Dorota Pelle and Łukasz Marć)
 37. European Economic Association & Econometric Society, Congress (EEA/ESEM 2008), Milan, Italy, August 27-31, 2008
  "Intergenerational Interactions in Human Capital Accumulation" (joint work with Łukasz Woźny)
 38. European Society for Population Economics (ESPE) 2008 Conference, London, UK, June 19-21, 2008
  "Social Capital, Well- Being, and Earnings: Theory and Evidence from Poland" (joint work with Katarzyna Growiec)
 39. Schumpeter 2006 conference on innovation and growth (Schumpeter Society), Nice, France, June 21-24, 2006
  "A New Class of Production Functions and an Argument Against Purely Labor-Augmenting Technical Change"
 40. SURED 2006 (Sustainable Resource Use and Economic Dynamics), Ascona, Switzerland, June 4-9, 2006
  "On Technical Change in the Elasticities of Resource Inputs" (joint work with Ingmar Schumacher)

Prezentacje na międzynarodowych warsztatach

 1. Brookings AI Authors' Conference, ZOOM, May 1, 2024
  "Hardware and Software: A New Perspective on the Past and Future of Economic Growth" (joint work with Julia Jabłońska and Aleksandra Parteka)
 2. 19th Joint NBP-SNB Seminar "Remittances and the Labor Market", NBP, Warszawa, Poland, November 27-28, 2023
  "Hardware and Software over the Course of Long-Run Growth: Theory and Evidence" (joint work with Julia Jabłońska and Aleksandra Parteka)
 3. 10th Summer Workshop on Macroeconomics and Finance, SGH, Warszawa, Poland, July 4-6, 2022
  "Are Ideas Really Getting Harder to Find? R&D Capital and the Idea Production Function" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 4. Technological Change, the Future of Jobs and the Labor Share of Income, FEP, Porto, Portugal, September 24, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 5. 8th Summer Workshop, NBP, Warszawa, Poland, July 8-12, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 6. 7th Summer Workshop, NBP, Warszawa, Poland, June 11-15, 2018
  "On the Optimal Labor Income Share" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 7. 6th Hurwicz Workshop, Warsaw, Poland, December 2-3, 2016
  "Isoelastic Elasticity of Substitution Production Functions" (joint work with Jakub Mućk)
 8. 5th Summer Workshop, NBP, Warszawa, Poland, June 20-24, 2016
  "Isoelastic Elasticity of Substitution Production Functions" (joint work with Jakub Mućk)
 9. 3rd Summer Workshop, NBP, Warszawa, Poland, June 30-July 4, 2014
  "Endogenous Labor Share Cycles: Theory and Evidence" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 10. Current Trends in Macroeconomic and Finance Research (1st Summer Workshop), NBP, Warszawa, Poland, July 2-13, 2012
  "Factor-Augmenting Technology Choice and the Aggregate CES Production Function"
 11. Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT) Workshop, Saariselka, Finland, December 13-14, 2010
  "Trusting Only Whom You Know, Knowing Only Whom You Trust: The Joint Impact of Social Capital and Trust on Individuals' Economic Performance in CEE Countries" (joint work with Katarzyna Growiec)
 12. 5th MICRO-DYN Workshop, Madrid, Spain, September 17-18, 2009
  "Firm-Level Determinants of the Labor Share: Evidence from Poland"
 13. Global Development Network (GDN) August Workshop, Prague, Czech Republic, August 9-10, 2009
  "Trusting Only Whom You Know, Knowing Only Whom You Trust: The Joint Impact of Social Capital and Trust on Individuals' Economic Performance in CEE Countries" (joint work with Katarzyna Growiec)
 14. Doctoral Workshop in Economics, Louvain-la-Neuve, Belgium, May 24-25, 2007
  "Human Capital, Aggregation, and Growth"
 15. Doctoral Workshop in Economics, Louvain-la-Neuve, Belgium, May 18-19, 2006
  "The >>Amoeba<< Theory of R&D and Its Growth Implications" (joint work with Ingmar Schumacher)
 16. Doctoral Workshop in Economics, Louvain-la-Neuve, Belgium, January 26-27, 2006
  "On Technical Change in the Elasticities of Resource Inputs" (joint work with Ingmar Schumacher)

Prezentacje na seminariach

 1. University of Virginia, Seminar invited by Anton Korinek, February 7, 2024
  "Hardware, Software, and the Future of Economic Growth in the Digital Era" (online)
 2. University of Luxembourg, Lunch Seminar in Economics: May 3, 2023
  "200 000 Years of Economic Growth"
 3. European Investment Bank, Luxembourg, March 28, 2023
  "Immigration from Ukraine and Perspectives for Economic Growth in Poland" (online)
 4. Poznań University of Economics and Business, March 17, 2023
  "200 000 lat wzrostu gospodarczego" [200 000 Years of Economic Growth] (online)
 5. University of Leipzig, Economics Research Seminar: April 5, 2017
  "Social Network Structure and the Trade-Off Between Social Utility and Economic Performance" (joint work with Katarzyna Growiec and Bogumił Kamiński)
 6. Poznań University of Economics and Business, December 3, 2016
  "Theoretical Underpinnings of the CES Production Functions and Its Generalizations"
 7. University of Luxembourg, Lunch Seminar in Economics: June 16, 2016
  "Isoelastic Elasticity of Substitution Production Functions" (joint work with Jakub Mućk)
 8. University of Copenhagen, EPRU and MEHR seminars: September 11, 2015; September 17, 2015
 9. Święto SGH, wykład okolicznościowy pt. "O wynagrodzeniu kapitału i pracy", April 9, 2014
 10. Sympozjum Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. "Życie, wszechświat i cała reszta", November 30, 2013
  "Skąd bierze się długookresowy wzrost gospodarczy?" [What Drives Long-Run Economic Growth?]
 11. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, November 26, 2013
  "Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji" [The Aggregate Production Function in the Economics of Growth and Convergence]
 12. Narodowy Bank Polski, Seminarium Instytutu Ekonomicznego: March 15, 2019; September 24, 2018; May 26, 2017; May 28, 2013; May 9, 2012; September 21, 2011; November 9, 2010; January 5, 2010; January 6, 2009
 13. SGH, Seminarium intoDIGITAL: January 18, 2024, dostępne na YouTube (PL)
 14. SGH, Seminarium Katedry Ekonomii II: November 29, 2018
 15. Warsaw Econ Seminar: October 29, 2020; January 16, 2020; January 10, 2019; October 12, 2017; March 9, 2017; February 26, 2015; May 15, 2012; October 11, 2011
 16. Seminarium Ekonomiczne SGH: November 30, 2010; March 2, 2010; March 17, 2009; May 6, 2008; October 2, 2007
 17. University of Trento, CIFREM seminar: March 14, 2011; March 24, 2011

Prezentacje na konferencjach polskich

 1. AI Spring. Sztuczna inteligencja w naukach ekonomicznych, TEAMS, May 8, 2024
  "Sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy w perspektywie technologicznej osobliwości"
 2. Macromodels 2023, Łódź, Poland, November 21-23, 2023
  Keynote: "Hardware, Software, and the Future of Economic Growth in the Digital Era"
 3. 5th ICEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference 2023, Warsaw, Poland, September 21-22, 2023
  "Hardware and Software over the Course of Long-Run Growth: Theory and Evidence" (joint work with Julia Jabłońska and Aleksandra Parteka)
 4. Warsaw International Economics Meeting 2023, Warsaw, Poland, July 4-5, 2023
  "Hardware and Software over the Course of Long-Run Growth: Theory and Evidence" (joint work with Julia Jabłońska and Aleksandra Parteka)
 5. 4th RCEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference 2022, Warsaw, Poland, September 20-21, 2022
  "Are Ideas Really Getting Harder to Find? R&D Capital and the Idea Production Function" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 6. REV4.0: The Socio-economic Consequences of the Fourth Industrial Revolution, Kraków, Poland, September 19, 2022
  Keynote: "What Will Drive Global Economic Growth in the Digital Age?"
 7. Konferencja im. prof. Z. Czerwińskiego "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii", TEAMS, September 16, 2022
  "Industry 4.0? Framing the Digital Revolution and Its Long-Run Growth Consequences"
 8. Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies (Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej), TEAMS, June 21-22, 2021
  Keynote: "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 9. Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM, sesja "Matematyka w ekonomii i finansach", Kraków, Poland, September 6-7, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 10. Warsaw International Economics Meeting 2019, Warsaw, Poland, July 2-4, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 11. Jean Monnet Symposium "Realna i nominalna konwergencja w UE - Czy Polska chce i może dogonić Europę?", Gdańsk, Poland, June 24, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 12. 2nd RCEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference 2019, Warsaw, Poland, May 10-11, 2019
  "The Hardware-Software Model: A New Conceptual Framework of Production, R&D, and Growth with AI"
 13. "Produktywność gospodarki. Uwarunkowania, determinanty, perspektywy", NBP/TEP/UWr, Wrocław, Poland, April 12, 2019
  Udział w sesji panelowej "Rozchodzące się ścieżki produktywności i wynagrodzeń - przyczyny i wyzwania na przyszłość"
  Członkostwo w Radzie Programowej konferencji
 14. "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej", BUW, Warsaw, Poland, September 13-14, 2018
  "Postęp technologiczny a perspektywy długotrwałego spowolnienia wzrostu"
 15. 1st RCEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference 2018, Warsaw, Poland, May 25-26, 2018
  "The Digital Era, Viewed From a Perspective of Millennia of Economic Growth"
  "On the Optimal Labor Income Share" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 16. Macromodels 2017, Wąsowo, Poland, November 14-16, 2017
  "Isoelastic Elasticity of Substitution Production Functions" (joint work with Jakub Mućk)
 17. Warsaw International Economics Meeting 2016, Warsaw, Poland, June 28-30, 2016
  "Mapping the Dimensions of Social Capital" (joint work with Katarzyna Growiec and Bogumił Kamiński)
 18. Warsaw International Economics Meeting 2015, Warsaw, Poland, July 2-4, 2015
  "Isoelastic Elasticity of Substitution Production Functions"
 19. "Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki", Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poland, June 26-27, 2014
  "Endogenous Labor Share Cycles: Theory and Evidence" (joint work with Peter McAdam and Jakub Mućk)
 20. Warsaw International Economics Meeting 2013, Warsaw, Poland, July 4-6, 2013
  "On the Modeling of Size Distributions When Technologies Are Complex"
 21. Macromodels 2010, Pułtusk, Poland, December 1-4, 2010
  "The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier" (joint work with Anna Pajor, Dorota Pelle and Artur Prędki)
 22. Warsaw International Economics Meeting 2010, Warsaw, Poland, July 2-4, 2010
  "On the Measurement of Technological Progress Across Countries"
 23. IV Otwarte Seminarium Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, UE Poznań, Poznań, Poland, May 21, 2010
  "On the Measurement of Technological Progress Across Countries"
 24. Warsaw International Economics Meeting 2009, Warsaw, Poland, July 3-5, 2009
  "Decomposing Productivity Growth in OECD Countries: Domestic R&D Vs. International Technology Diffusion" (joint work with Dorota Pelle and Łukasz Marć)
 25. "Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki", Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poland, June 2009
  "Relacja płac do wydajności pracy w Polsce: ujęcie sektorowe"
 26. Warsaw International Economics Meeting 2008, Warsaw, Poland, July 4-6, 2008
  "Knife-Edge Conditions in the Modeling of Long-Run Growth Regularities"
 27. Macromodels 2007, Raszyn, Poland, December 5-8, 2007
  "Production Functions and Distributions of Unit Factor Productivities: Uncovering the Link"
 28. Warsaw International Economics Meeting 2007, Warsaw, Poland, July 6-8, 2007
  "Human Capital, Aggregation, and Growth"
 29. Macromodels 2006, Zakopane, Poland, November 28 - December 2, 2006
  "Technological Opportunity, Human Capital, and Balanced Growth" (joint work with Ingmar Schumacher)

Organizacja konferencji

 • Członek Rady Naukowej: Konferencja Doktorantów SGH Nauka odpowiedzią na niepewność / Science – the answer to uncertainty, SGH, Warszawa, 29.02-2.03.2024
 • Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Sławińskiego, SGH, Warszawa, 12.05.2023
 • Member of Programme Committee: ICEA Warsaw Money-Macro-Finance Conferences, 2022-23

Inne

 • Webinarium "Jak pisać artykuły naukowe do wysoko punktowanych czasopism?", SGH (6/06/2023)
 • Udział w przygotowaniu opracowań: Tom Davidson (2021), "Could Advanced AI Drive Explosive Economic Growth?", Open Philanthropy
  Tom Davidson (2023), "What a Compute-Centric Framework Says About Takeoff Speeds", Open Philanthropy
 • Udział w konferencjach bez referatu:
  1. Productivity Dynamics After the Crisis, Banque de France, Paris, France, June 18, 2018
  2. NBER Summer Institute, Cambridge MA, USA, July 10-11, 2009
   Attendance in sessions: "Economic Growth Small Group Workshop", "Economic Fluctuations and Growth"
 • Udział w konferencjach adresowanych do świata polityki gospodarczej lub popularyzujących naukę:
  1. 5th NBP-MNB Conference "Growth Perspectives in Times of Technological Changes and Booming AI". Udział w panelu dyskusyjnym pt. "Global growth perspectives in a world of digital innovation and AI" (Warszawa, 15/09/2023).
  2. Światowy Kongres Kopernikański. Udział w panelu dyskusyjnym pt. "Prognozowanie makroekonomiczne. Teoria i praktyka" (Kraków, 26/05/2023).
  3. 10th Flagship NBP Conference on the Future of the European Economy (CoFEE) "Central Europe's Convergence". Udział w panelu dyskusyjnym pt. "Drivers of Growth and Convergence of Central European Economies" (Warszawa, 21/10/2022).
  4. 3rd NBP-MNB Conference "Structural Changes in Central European Economies During and After the Covid Pandemic". Udział w panelu dyskusyjnym pt. "Structural changes caused by the Covid pandemic in Central Europe" (Warszawa, 1/10/2021).
  5. 8th Flagship NBP Conference on the Future of the European Economy (CoFEE) "The Mystery of Low Productivity Growth in Europe". Udział w panelu dyskusyjnym pt. "Long-Term Aspects" (Warszawa, 26/10/2018).
 • Udział w panelach dyskusyjnych: INE PAN (25/04/2013), Festiwal Nauki -- UW (21/09/2013), TEP (15/06/2015), Kongres Makroekonomiczny SGH (23/11/2016), konferencja dydaktyczna "Metody ilościowe w ekonomii: czas na zmiany" (Łódź, 11/06/2018), Kongres Makroekonomiczny SGH (8/11/2021).
 • Udział w spotkaniu popularyzatorskim: Dom Kultury Kadr, "Wielogłos" nt. Gospodarki 4.0 (15/05/2019).
 • Udział w panelu recenzenckim COST Association (2016, 2018).
 • Udział w panelach ekspertów NCN (2013, 2014, 2017, 2019, 2023): Opus HS4, Sonata HS4 (2 times), Preludium HS4 (2 times), Sonata Bis HS, Miniatura HS4.
 • Udział w panelu ekspertów NAWA (2020-21).
 • Udział w panelu ekspertów FNP (2021, 2022, 2023, 2024).
 • Udział w komisjach habilitacyjnych:
  1. Jurij Renkas (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 2023, recenzent
  2. Kamil Makieła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 2021, recenzent
  3. Maciej Jakubowski (Uniwersytet Warszawski), 2020, recenzent
  4. Beata Łopaciuk-Gonczaryk (Uniwersytet Warszawski), 2019-20, recenzent
  5. Łukasz Balbus (Uniwersytet Zielonogórski), 2019-20, sekretarz
  6. Zbigniew Przygodzki (Uniwersytet Łódzki), 2019, recenzent
  7. Łukasz Jabłoński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 2017, recenzent
  8. Joanna Wolszczak-Derlacz (Politechnika Gdańska), 2015, członek
  9. Marcin Kolasa (SGH), 2014, sekretarz
 • Recenzje wydawnicze:
  1. Artur Prędki (UE Kraków), "Modelowanie zmienności danych w ramach metody DEA", 2016
  2. Aleksandra Parteka (Politechnika Gdańska), "Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy", 2015
 • Open access review: Qeios (2023) - 2 times, DOI 1, DOI 2
 • Refereed for (2024): Cities, Cogent Economics & Finance.
 • Refereed for (2023): American Economic Review Insights, Journal of Economic Dynamics and Control, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Journal of Happiness Studies, Economics Letters (2 times), Structural Change and Economic Dynamics, Social Indicators Research, Post-Communist Economies, Economics E-Journal, Contemporary Economic Policy (2 times), Applied Research in Quality of Life, French Institutes of Advanced Study (FIAS) (6 times), NBP Working Papers.
 • Refereed for (2022): Economic Theory, Journal of Mathematical Economics (2 times), Social Indicators Research (2 times), Journal of Economic Behavior and Organization, Structural Change and Economic Dynamics (2 times), Macroeconomic Dynamics, Environmental Impact Assessment Review, Ekonomista (2 times), Przegląd Statystyczny, NAWA (4 times), CHANSE Consortium (EU) (2 times), Fulbright Commission Poland, French Institutes of Advanced Study (FIAS) (5 times), NBP Working Papers.
 • Refereed for (2021): Journal of Economic Growth, Journal of Economic Theory, Journal of Happiness Studies, Social Indicators Research (4 times), Journal of Economic Inequality, Macroeconomic Dynamics (2 times), Structural Change and Economic Dynamics (3 times), Journal of Economic Behavior and Organization, B.E. Journal of Macroeconomics, Applied Economics Letters, Sustainability (2 times), French Institutes of Advanced Study (FIAS).
 • Refereed for (2020): Journal of Economic Growth, Journal of Happiness Studies, PLOS One, Macroeconomic Dynamics, Journal of Mathematical Economics, Applied Economics Letters, Societies, Economies, CEJEME (2 times), Economics and Business Review (Poznań, 2 times), Control and Cybernetics (IBS PAN), Leverhulme Trust (UK).
 • Refereed for (2019): Journal of Economic Growth, Journal of Happiness Studies (2 times), Social Indicators Research (5 times), Macroeconomic Dynamics (2 times), Frontiers in Sociology, Symmetry, International Journal of Disaster Risk Reduction (2 times), Applied Economics Letters, Central European Economic Journal, Economics and Business Review (Poznań), Bank of Lithuania Working Papers.
 • Refereed for (2018): Journal of Economic Growth, Social Indicators Research (2 times), Scandinavian Journal of Economics, Journal of Economic Behavior and Organization (2 times), Oxford Economic Papers, Macroeconomic Dynamics, Wiadomości Statystyczne.
 • Refereed for (2017): Journal of Economic Growth, Journal of Economic Theory, Journal of Economic Inequality, Journal of Economic Dynamics and Control (2 times), Macroeconomic Dynamics, Social Indicators Research, Journal of Happiness Studies, European Journal of Social Psychology, Computational Statistics, Economic Modelling (2 times), Review of World Economics - Weltwirtschaftliches Archiv, Bulletin of Geography - Socio-economic Series (BGSS), Narodowe Centrum Nauki (2 times), NBP Working Papers.
 • Refereed for (2016): Journal of the European Economic Association, Journal of Economic Growth (2 times), Journal of Economic Theory, Journal of Economic Dynamics and Control (2 times), Journal of Happiness Studies, Social Indicators Research (3 times), Empirical Economics, Review of World Economics - Weltwirtschaftliches Archiv, Outlook on Agriculture, Operations Research and Decisions, Baltic Journal of Economics, Przegląd Statystyczny, Wiadomości Statystyczne, Ekonomia, Studia Ekonomiczne, NBP Working Papers.
 • Refereed for (2015): Social Indicators Research (3 times), Journal of Happiness Studies (2 times), Journal of Economic Dynamics and Control, Macroeconomic Dynamics (4 times), Empirical Economics, European Societies, Resources Policy, Environmental Modeling and Assessment, Computational Statistics, Baltic Journal of Economics, Ekonomia, Przegląd Statystyczny, Narodowe Centrum Nauki.
 • Refereed for (2014): Economic Journal, Journal of Happiness Studies, Journal of Mathematical Economics, Macroeconomic Dynamics, Journal of Macroeconomics, Social Indicators Research, Applied Economics, Research in Economics, European Societies (2 times), Mathematical Methods in the Applied Sciences, Eastern European Economics, Narodowe Centrum Nauki (7 times), Roczniki KAE (2 times), Journal of Management and Financial Sciences (SGH).
 • Refereed for (2006-13): American Economic Review (2 times); Journal of Economic Theory; Journal of Economic Growth (6 times); Journal of Economic Dynamics and Control (4 times); Macroeconomic Dynamics (4 times); Economica (2 times); Oxford Economic Papers; Economics Letters; Journal of Happiness Studies; Journal of Productivity Analysis; Journal of Mathematical Economics; Journal of Public Economic Theory (2 times); Berkeley Electronic Journals in Macroeconomics (4 times); Scottish Journal of Political Economy; Journal of Regional Science (2 times); Empirical Economics; Economic Modelling (2 times); Eastern European Economics; Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (3 times); Bank i Kredyt (3 times); Global Development Network RRC (3 times); NBP Working Papers; Narodowe Centrum Nauki; Roczniki KAE (4 times); Badania statutowe SGH (3 times)
 • Member of: European Economic Association (since 2008), Royal Economic Society (2011, 2020), American Economic Association (2011, 2016), Econometric Society (2015, 2017)