Wręczenie dyplomów studentom III edycji studiów MBA-SGH, dnia 17-III-2016 r.