Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R

1. Książka zawiera empiryczne zastosowania wybranych metod do analizy polskiej gospodarki

2. W każdym z 11 rozdziałów zaprezentowano model ekonometryczny, przykła jego aplikacji oraz zestaw zadań

3. Wszystkie obliczenia w pakiecie R i można odtworzyć wykorzystując kody ze strony: http://web.sgh.waw.pl/~mrubas/EFzR/EFzR.html

4. Na stronie znajdują się również dane w formacie csv oraz zestaw prezentacji

5. Książkę można nabyć w Oficynie Wydawniczej SGH


Analizy Kursu Walutowego

1. Książka składa się z dwóch części, omawiających długo- i krótkookresowe modele kursów walutowych.

2. Omawiane są zarówno teoretyczne załaożenia modeli, jak również przedstawione są metody aplikacji tych metod do analizy zmian kursu złotego.

3. Książka stanowi także przegląd najważniejszych pozycji literatury światowej z zakresu modelowania kursu walutowego

4. Ksiązka powstała w ramach prac prowadzonych przeze mnie i prof. Dobromiała Serwę w Zakładzie Teorii Ekonometrii, pod kierunkiem prof. Marcinkowskiej-Lewandowskiej.

5. Książkę można nabyć w CH BECK