Specjalność międzykierunkowa SM (MIESI+FiR)

METODY ILOŚCIOWE W FINANSACH

Koordynatorzy: dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH; dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH

Łączna liczba punktów ECTS: 24

Sygn.

Przedmioty obowiązkowe - 18 ECTS

Godz.

ECTS

23318

Ekonometria finansowa II

60

6

23674

Ekonometria mikrostruktury rynku

30

3

22225

Inżynieria finansowa

30

3

23371

Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi

30

3

23123

Rynek instrumentów pochodnych

30

3

Przedmioty do wyboru - 2 przedmioty za 6 ECTS

23024

Ekonometryczne modele nieliniowe

30

3

23410

Zarządzanie portfelem kredytowym banku

30

3

23415

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym

30

3

23267

Zastosowanie matematyki w ekonomii finansowej

30

3