Ekonometria I

Skrypt:

M. Rubaszek, K. Bech-Wysocka, P. Dybka, M. Gradzewicz, K. Konopczak, J. Mućk, K. Szafranek, M. Topolewski, B. Wiśnicki, Z. Wośko, 2020, Skrypt do przedmiotu "Ekonometria I", Warszawa (POBIERZ)

Przykładowe prace domowe

Zadanie domowe 1: zrozumieć błąd standardowy (treść zadania)

Pliki z danymi

Pliki autorskie
 1. Inflation and unemployment rates (source: Eurostat): PhillipsCurve.gdt, script to create the database PhillipsCurve.inp
 2. Interest rate, inflation and leading indicator (source: OECD): TaylorRule.gdt, script to create the database TaylorRule.inp
 3. Bundesliga games results: Bundesliga.gdt, data collected by Maciej Beręsewicz to predict Bundesliga results: Bundesliga.pdf
 4. House prices: housing_market.gdt; real_estate_agency.xlsx
 5. Wages: wage1.gdt; wage1.xlsx; wage2.gdt; wage2.xlsx
 6. Inne: BladPomiaru.gdt; C02_Emission.gdt; ecommerce.gdt; endo_ar.gdt; endoSim.gdt; fernald.gdt; GermanTrade.gdt; HICP.gdt; Q3_data.xlsx; REER.gdt; smog.gdt; wine_aus.gdt
 7. Kody R: T12.R
Pliki z "Using gretl for Principles of Econometrics" (link)

andy.gdt; brumm.gdt; bweight.gdt; capm5.gdt; coke.gdt; cps5.gdt; cps5_small.gdt; crime.gdt; food.gdt; fultonfish.gdt; inflation.gdt; mroz.gdt; newbroiler.gdt; njmin3.gdt; rice5.gdt star.gdt; stockton5.gdt; stockton5_small.gdt; tuna.gdt; utown.gdt

Literatura:

 1. R. Hill, W. Griffiths and G. Lim "Principles of Econometrics", Wiley (link) <\li>
 2. M. Bernardelli, A. Decewicz, E. Tomczyk, 2021. "Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań", PWN (link do zbioru danych)

Punktacja

 1. 20 pkt: Projekt
 2. 25 pkt: Dwa kolokwia
 3. 5 pkt: Praca na ćwiczeniach

Skala ocen

  0-24: 2 (ndst)
25-29: 3 (dst)
30-34: 3+ (dst+)
35-39: 4 (db)
40-44: 4+ (db+)
45-50: 5 (bdb)

Sroda 9:50; Sroda 11:40; Sroda 13:30; Wtorek 19:00;