Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R

Opis ksiazki

1. Ksiazka zawiera empiryczne zastosowania wybranych metod do analizy polskiej gospodarki

2. W kazdym z 11 rozdzialów zaprezentowano model ekonometryczny, przykla jego aplikacji oraz zestaw zadan

3. Wszystkie obliczenia w pakiecie R mozna odtworzyc wykorzystujac kody z tej strony

4. Udostepnilem równiez dane w formacie csv oraz zestaw prezentacji

5. Ksiazke mozna nabyc w Oficynie Wydawniczej SGH

6. Ksiazka jest uzupelniona o prezentacje dla Bayesowskie modele VAR, funkcje laczace i wielowymiarowe modele GARCH

7. Link do przedmiotu Ekonometria Finansowa II, opartego o tresc ksiazki (link)


    Prezentacja Kody R Pliki CSV
1. Wprowadzenie R1Prezentacja.pdf R1.R R1.csv
2. Analiza spektralna R2Prezentacja.pdf R2.R R2.csv
3. Stacjonarnosc R3Prezentacja.pdf R3.R R3.csv
4. Modele ARMA R4Prezentacja.pdf R4.R R4.csv
5. Modele VAR R5Prezentacja.pdf R5.R R5.csv
6. Modele SVAR R6Prezentacja.pdf R6a.R oraz R6b.R R6a.csv oraz R6b.csv
7. Modele ARCH R7Prezentacja.pdf R7.R R7.csv
8. Krzywa dochodowości R8Prezentacja.pdf R8.R R8.csv
9. Wycena opcji R9Prezentacja.pdf R9.R R9a.csv oraz R9b.csv
10. Portfel inwestycyjny R10Prezentacja.pdf R10a.R oraz R10b.R R10.csv
11. Modele równowagi rynku kapitalowego R11Prezentacja.pdf R11.R R11.csv
Dodatek 1
Bayesowskie modele VAR BVARprezentacja.pdf BVAR.R oraz BVARbmr.R  
Dodatek 2 Wielowymiarowe modele GARCH GOGARCHprezentacja.pdf
DCCGARCHprezentacja.pdf
mGARCH.R mGarch.csv
Dodatek 3 Funkcje laczace Copulaprezentacja.pdf CopulaCom.R comData.csv