Krzysztof Makarski

Chair of Quantitative Economics

Warsaw School of Economics


Main page       Teaching       CV       Research

 

CONTACT INFORMATION:

Krzysztof Makarski

Katedra Ekonomii Iloćciowej

Szkoła Główna Handlowa

ul. Madalińskiego 6/8

02-513 Warszawa

bud. M, p. 228

Email: kmakar@sgh.waw.pl

URL: http://akson.sgh.waw.pl/~kmakar