Zdjęcie Jakuba Growca

Jakub Growiec

Profesor nadzwyczajny

Szkoła Główna Handlowa
Katedra Ekonomii Ilościowej
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska

Doradca ekonomiczny

Narodowy Bank Polski
Departament Analiz Ekonomicznych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa, Polska

jakub.growiec [at] sgh.waw.pl

EN English
O mnie
Publikacje
Dydaktyka
Inne informacje
Warsaw Economic Seminars

Media o mnie

 • Wywiad w magazynie Polityka (28 listopada 2012): tutaj.
 • Film promocyjny w związku z Nagrodą Naukową Polityki: tutaj.
 • Wywiad w magazynie Trend (26 listopada 2014): tutaj.

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa, 11/2007-05/2013
  Tytuł rozprawy: "Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji"
  Kolokwium habilitacyjne: 21 maja 2013
 • Doktor nauk ekonomicznych: CORE, Katolicki Uniwersytet w Louvain-la-Neuve, Belgia, 09/2005-10/2007
  Tytuł rozprawy: "Essays on Technological Progress and Economic Growth"
  Promotor: prof. Raouf Boucekkine
  Publiczna obrona rozprawy: 24 października 2007
 • Praca doktorska z ekonomii: Szkoła Główna Handlowa, 09/2004-11/2007
  Tytuł pracy: "Decyzje dotyczące edukacji, dzietności i działalności badawczo-rozwojowej jako współzależne czynniki kształtujące wzrost gospodarczy i rozkład dochodów"
  Promotor: prof. Tomasz Szapiro
 • Magister ekonomii: Szkoła Główna Handlowa, 09/2000-06/2004
  Tytuł pracy: "Współczesne dynamiczne modele wzrostu gospodarczego w równowadze ogólnej"
  Promotor: prof. Marek Góra
  Dyplom z wyróżnieniem; średnia ze studiów: 5,11 / 5,5
 • Licencjat z matematyki: Uniwersytet Warszawski, 2002-2006

Badania naukowe

 • Teoria wzrostu gospodarczego
 • Funkcje produkcji (zagregowane i zdezagregowane), światowa granica technologiczna (World Technology Frontier, WTF)
 • Empiryczny pomiar produktywności; rachunkowość wzrostu gospodarczego oraz poziomów rozwoju krajów świata
 • Ekonomia "matematyczna": układy dynamiczne i dynamiczne modelowanie rozkładów
 • Makroekonomia badań i rozwoju (R&D), edukacji, dzietności i surowców naturalnych
 • Ekonomiczne aspekty kapitału społecznego

Żona


A teraz coś z zupełnie innej beczki: mapa świata

Visitor Map
Your own visitor map may be created here.