Dydaktyka / Teaching
Ekonometria
Econometric methods
Ekonometria praktyczna
Ekonometria bayesowska
Ekonometria przestrzenna
/ Spatial econometrics
Ekonometria szeregów czasowych
Makroekonomia zaawansowana
SKN Ekonometrii
Seminarium LIC/MGR
Badania / Research
Publikacje / Published
Projekty / Work in progress
CEJEME

dr hab. Andrzej Torój,
prof. SGH / Associate Professor

kontakt / contact

Zakład Ekonometrii Stosowanej
Department of Applied Econometrics
Instytut Ekonometrii
Institute of Econometrics
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Collegium of Economic Analysis