SKN Ekonometrii
Seminarium
Ekonometria
Econometric methods
Ekonometria praktyczna
Ekonometria bayesowska
Ekonometria przestrzenna
/ Spatial econometrics
Ekonometria szeregów czasowych
Makroekonomia zaawansowana
Publikacje
Linki

dr hab. Andrzej Torój,
prof. SGH

Zakład Ekonometrii Stosowanej
Instytut Ekonometrii
Kolegium Analiz Ekonomicznych

andrzej.toroj (at) sgh.waw.pl

Konsultacje w czasie sesji letniej i wakacji 2020:
drogą mailową.